Kas yra reklamos savitvarka?

Reklamos savitvarka (savireguliacija) - tai reklamos pramonės (reklamuotojų, kurie užsako reklamą, reklamos agentūrų, kurios kuria reklamos formą ir turinį, ir žiniasklaidos, kuri ją platina) gebėjimas pačiai reguliuoti savo visuomeninę atsakomybę, grįstą sąžiningos konkurencijos principais, aktyviai skatinant aukščiausių etikos standartų laikymąsi ir vartotojų interesų gynimą.

Reklamos savitvarka išreiškiama veiksminga reakcija į komercinės komunikacijos problemas, kurias siūloma spręsti bendradarbiavimo būdu, išvengiant detalių teisės aktų bei lanksčiai papildant galiojančius įstatymus.

Kodėl mes savitvarkai pasakėme TAIP?

Jeigu mes nedarysime nieko ir nekursime taisyklių, valdžios organai tikrai to nepadarys geriau už mus. Valstybiniai valdžios organai neturi reikiamų reklamos pramonę išmanančių, aukštos specializacijos ekspertų, o tai gali stipriai neigiamai paveikti įstatymų/taisyklių kokybės kūrimą, ir ypač jų įgyvendinimą. Dauguma Europos šalių jau turi tokio pobūdžio įstatymus, todėl mes taip pat turėtumėm juos sukurti ir Lietuvoje.

Apie asociaciją Lietuvos reklamos biuras (LRB)

Asociacija Lietuvos reklamos biuras (LRB) – tai profesionali, nevalstybinė, ne pelno siekianti, nepriklausoma organizacija, įkurta 2005 metais. Jos tikslas – remiantis Lietuvos reklamos etikos kodeksu plėtoti padorios, teisingos ir sąžiningos reklamos praktiką Lietuvoje. LRB sudaro: visuotinis narių susirinkimas, valdyba, arbitražo komisija ir administracija.

LRB ketinimai

Lietuvos reklamos biuras siekia plėtoti reklamos sektorių Lietuvoje; sukurti ir tobulinti teisiniu pagrindu veikiantį etiškos savireguliacijos valdymą reklamoje, sąžiningą konkurenciją, užtikrinant vartotojų apsaugą ir bendrą visuomenės interesą, nukreiptą prieš neigiamą reklamos poveikį.

Arbitražo komisija

Arbitražo komisijai suteikiama išskirtinė teisė priimti sprendimus dėl skundų dėl reklamos, kuriuos gauna asociacija Lietuvos reklamos biuras.

Arbitražo komisija svarstydama vartotojo skundą remiasi vartotojo ir reklamdavio pateiktais duomenimis bei Lietuvos reklamos etikos kodeksu. Arbitražo komisijos narys atstovauja save, kaip tam tikros srities profesionalas.

Arbitražo komisiją sudaro:

LRB valdybos pirmininkas, Arbitražo komisijos pirmininkas - Saulius Tiškevičius
Reklamuotojų atstovas – Greta Urmanaitė;
Reklamos agentūrų atstovas – Gintaras Šeputis;
TV specialistas – Nerijus Maliukevičius;
Spaudos specialistas – Audronė Nugaraitė;
Vartotojų teisių apsaugos specialistas – Milda Deimantė;
Konkurencijos specialistas – Aurimas Jankauskas;
Lygių galimybių specialistas – Laima Vengalė;
Vaikų teisių apsaugos specialistas – Egidijus Meilus;


2008.05.06

Lietuvos reklamos biuro (LRB) Arbitražo komisija nusprendė, kad „Balti Investeeringute Grupi Pank AS“ (BIGBANK) reklamos, kuriose sakoma: „BIGBANK, greičiausias kelias iki pinigų“,  pažeidžia Lietuvos reklamos etikos kodekso 8 str. „Klaidinimas“.

2008.04.01

Lietuvos reklamos biuro (LRB) Arbitražo komisija nusprendė, kad UAB „Žurnalų leidybos grupė“ reklama spaudoje pažeidžia Lietuvos reklamos etikos kodekso 2 str. – „Faktų teigimas“.

2007.08.06

Lietuvos reklamos biuro (LRB) Arbitražo komisija liepos mėn. nusprendė, kad šios reklamos pažeidė Lietuvos reklamos etikos kodeksą

Lietuvos Reklamos Biuras
Lvovo g. 12, LT-09313 Vilnius
Tel. +370 601 07333
Faks. +370 5 2780795
El.p. info@reklamosbiuras.lt

© 2006 Lietuvos Reklamos Biuras