Arbitražo komisija

Arbitražo komisijai suteikiama išskirtinė teisė priimti sprendimus dėl skundų dėl reklamos, kuriuos gauna asociacija Lietuvos reklamos biuras.

Arbitražo komisija svarstydama vartotojo skundą remiasi vartotojo ir reklamdavio pateiktais duomenimis bei Lietuvos reklamos etikos kodeksu. Arbitražo komisijos narys atstovauja save, kaip tam tikros srities profesionalas.


Arbitražo komisiją sudaro:


LRB valdybos pirmininkas, Arbitražo komisijos pirmininkas - lep Ariana Rastauskaitė
Reklamos agentūrų atstovas – Gintaras Šeputis;
TV specialistas – Nerijus Maliukevičius;
Spaudos specialistas – Audronė Nugaraitė;
Vartotojų teisių apsaugos specialistas – Marekas Močiulskis;
Konkurencijos specialistas – Aurimas Jankauskas;
Lygių galimybių specialistas – Laima Vengalė-Dits;
Vaikų teisių apsaugos specialistas – Egidijus Meilus;

2008.05.06

Lietuvos reklamos biuro (LRB) Arbitražo komisija nusprendė, kad „Balti Investeeringute Grupi Pank AS“ (BIGBANK) reklamos, kuriose sakoma: „BIGBANK, greičiausias kelias iki pinigų“,  pažeidžia Lietuvos reklamos etikos kodekso 8 str. „Klaidinimas“.

2008.04.01

Lietuvos reklamos biuro (LRB) Arbitražo komisija nusprendė, kad UAB „Žurnalų leidybos grupė“ reklama spaudoje pažeidžia Lietuvos reklamos etikos kodekso 2 str. – „Faktų teigimas“.

2007.08.06

Lietuvos reklamos biuro (LRB) Arbitražo komisija liepos mėn. nusprendė, kad šios reklamos pažeidė Lietuvos reklamos etikos kodeksą

Lietuvos Reklamos Biuras
Lvovo g. 12, LT-09313 Vilnius
Tel. +370 601 07333
Faks. +370 5 2780795
El.p. info@reklamosbiuras.lt

© 2006 Lietuvos Reklamos Biuras