Arbitražo komisija

Arbitražo komisijai suteikiama išskirtinė teisė priimti sprendimus dėl skundų dėl reklamos, kuriuos gauna asociacija Lietuvos reklamos biuras.

Arbitražo komisija svarstydama vartotojo skundą remiasi vartotojo ir reklamdavio pateiktais duomenimis bei Lietuvos reklamos etikos kodeksu. Arbitražo komisijos narys atstovauja save, kaip tam tikros srities profesionalas.


Arbitražo komisiją sudaro:


LRB valdybos pirmininkas, Arbitražo komisijos pirmininkas - lep Ariana Rastauskaitė
Reklamos agentūrų atstovas – Gintaras Šeputis;
TV specialistas – Nerijus Maliukevičius;
Spaudos specialistas – Audronė Nugaraitė;
Vartotojų teisių apsaugos specialistas – Marekas Močiulskis;
Konkurencijos specialistas – Aurimas Jankauskas;
Lygių galimybių specialistas – Laima Vengalė-Dits;
Vaikų teisių apsaugos specialistas – Egidijus Meilus;

2014.02.28

2010.01.11

Europos Reklamos Standartų Aljansas (EASA) 2009 m. vasarą atliko Alkoholio reklamos internete stebėseną, kuri buvo atliekama nacionalinių savireguliacijos organizacijų 13 Europos valstybių. Šios organizacijos peržiūrėjo iššokančius langus (pop-ups) ir reklaminius skydelius (banerius) reklamuojančius alkoholinius gėrimus.

2008.05.06

Lietuvos reklamos biuro (LRB) Arbitražo komisija nusprendė, kad „Balti Investeeringute Grupi Pank AS“ (BIGBANK) reklamos, kuriose sakoma: „BIGBANK, greičiausias kelias iki pinigų“,  pažeidžia Lietuvos reklamos etikos kodekso 8 str. „Klaidinimas“.

Lietuvos Reklamos Biuras
Lvovo g. 12, LT-09313 Vilnius
Tel. +370 601 07333
Faks. +370 5 2780795
El.p. info@reklamosbiuras.lt

© 2006 Lietuvos Reklamos Biuras