Kas gali skųstis?

Pateikti skundus asociacijai Lietuvos reklamos biuras (LRB) dėl reklamos turinio gali ir juridiniai, ir fiziniai asmenys. LRB nagrinėja skundus, susijusius tik su reklamos turiniu ir forma, bet ne su sutarties sąlygomis ar paslaugų standartais.

Kada reikia skųstis?

Asmuo gali skųstis, jei, jo įsitikinimu, reklamos turinys yra neteisingas, įžeidžiantis, klaidinantis ar kažkokiu būdu darantis žalą.

Skundo kriterijai

Visi skundai, adresuoti LRB, turi atitikti šiuos kriterijus:
 • Skundas turi būti pateiktas raštu.
 • Turi būti įmanoma identifikuoti skundą pateikusį asmenį.
 • Turi būti aiškiai nurodoma skundo pateikėjo kontaktinė informacija.
 • Turi būti aiškiai išdėstyti skundo motyvai.
 • Jeigu skundas susijęs su visuomenės informavimo priemonėmis (t.y. televizija, radiju ar kinu), būtina nurodyti kur ir kada reklama buvo rodoma/transliuojama.
 • Jeigu skundžiamasi dėl ženklų, plakatų ar kitokios lauko reklamos, reikia nurodyti reklamos pobūdį ir tekstą.
 • Jeigu skundžiama spausdinta reklama, prašoma pridėti jos kopiją.
 • Jei yra įmanoma, reikia nurodyti reklamuotojo vardą/pavadinimą, adresą ar telefono/fakso numerį.
Skundai gali būti pateikiami šiais būdais:
 • Paštu: Jakšto g. 7, LT-01105 Vilnius.
 • Elektroniniu paštu info@reklamosiuras.lt
 • Užpildant elektoninę skundo forma, www.reklamosbiuras.lt.
Už patvirtinimą, kad LRB  gavo skundą, yra atsakingas skundą pateikęs asmuo.

Ar tai kainuos?

Fizinių asmenų skundai yra nagrinėjami nemokamai. Juridiams asmenims skundo pateikimas yra mokamas.  

Jūsų duomenys
Skundo detalės
Vardas:*
Pavardė:*
Adresas:*
Pašto kodas:
Telefono Nr.:*
Fakso Nr.:
El. pašto adresas:*
Jei rašote kompanijos ar organizacijos vardu, pažymėkite varnelę
Reklamos tipas
Reklamos tipas:
Kita
Atminkite, kad jei reklama yra spausdinta arba tai yra pakuotė, privaloma mums atsiųsti kopiją.
Kur ir kada Jūs matėte reklamą
Kur:
Kada:
Prašome pateikti tokius duomenis, kaip laikas ir kanalas. Spausdintos reklamos atveju prašome paštu arba faksu atsiųsti jos kopiją, aiškiai nurodant, kokiu tikslu ją siunčiate.
Reklamuotojas ir koks produktas reklamuojamas?
Kas:
Produktas:
Reklamuotojas ir koks produktas reklamuojamas?
Radijo ar televizijos reklamos atveju prašome pateikti trumpą reklamos aprašymą. *
Prašome aiškiai nurodyti priežastis, dėl kurių ši reklama Jums atrodo nepriimtina: *
Atminkite: LRB nenagrinėja skundų, iškilusių tarp Jūsų ir tiekėjo dėl blogos aptarnavimo kokybės ar sutarties sąlygų.
  
2008.05.06

Lietuvos reklamos biuro (LRB) Arbitražo komisija nusprendė, kad „Balti Investeeringute Grupi Pank AS“ (BIGBANK) reklamos, kuriose sakoma: „BIGBANK, greičiausias kelias iki pinigų“,  pažeidžia Lietuvos reklamos etikos kodekso 8 str. „Klaidinimas“.

2008.04.01

Lietuvos reklamos biuro (LRB) Arbitražo komisija nusprendė, kad UAB „Žurnalų leidybos grupė“ reklama spaudoje pažeidžia Lietuvos reklamos etikos kodekso 2 str. – „Faktų teigimas“.

2007.08.06

Lietuvos reklamos biuro (LRB) Arbitražo komisija liepos mėn. nusprendė, kad šios reklamos pažeidė Lietuvos reklamos etikos kodeksą

Lietuvos Reklamos Biuras
Lvovo g. 12, LT-09313 Vilnius
Tel. +370 601 07333
Faks. +370 5 2780795
El.p. info@reklamosbiuras.lt

© 2006 Lietuvos Reklamos Biuras